ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

 

ข่าวกิจกรรม  

6 กันยายน 2560  : แสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านรายละเอียด

   

30 สิงหาคม 2560  : สัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด อ่านรายละเอียด

   

10 สิงหาคม 2560  : จุดเทียนถวายพระพร
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" อ่านรายละเอียด

   

26 เมษายน 2560  : รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมฟังรายงาน ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อ่านรายละเอียด

   

18 เมษายน 2560 : แสดงความยินดี "ศาสตราจารย์" 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล" วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน อ่านรายละเอียด

11 เมษายน 2560  : ประเพณีสงกรานต์ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์  อ่านรายละเอียด

18 มกราคม 2560  : Open House
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด

16 มกราคม 2560 : แสดงความยินดี อาจารย์ตัวอย่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ตัวอย่าง โดยรองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือก เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 อ่านรายละเอียด

9 มกราคม 2560 : ทำบุญตักบาตรปีใหม่
คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ 2560" (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงปาฐกถาธรรม และกิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" และพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อ่านรายละเอียด