ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  15 สิงหาคม 2562 :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ” เพื่อให้ความรู้ เรื่อง "สุขลักษณะที่เด็กควรฝึกปฏิบัติ" กับแก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมี อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  | รายละเอียด
 • #
  3 สิงหาคม 2562 :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข (ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา ) จัดงานสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day 'Stay Together' ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  | รายละเอียด
 • #
  26 กรกฏาคม 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | รายละเอียด

ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


 • #
  4 มกราคม 2561 : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่า รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น | รายละเอียด
 • #
  20 เมษายน 2561 : ศิษย์เก่าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561| รายละเอียด
 • #
  16 มกราคม 2561 : ศิษย์เก่าแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย "อาจารย์ตัวอย่าง" | รายละเอียด

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo