ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  26 เมษายน 2562 :  อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร เป็นตัวแทนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ในงานโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3   | รายละเอียด
 • #
  5 เมษายน 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ราชพฤกษ์เบิกบาน สราญใจ" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  | รายละเอียด
 • #
  13 กุมภาพันธ์ 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา จัดกิจกรรมโครงการ “หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย และสร้างเสริมสุขภาพ” ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม  | รายละเอียด

ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


 • #
  4 มกราคม 2561 : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่า รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น | รายละเอียด
 • #
  20 เมษายน 2561 : ศิษย์เก่าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561| รายละเอียด
 • #
  16 มกราคม 2561 : ศิษย์เก่าแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย "อาจารย์ตัวอย่าง" | รายละเอียด

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

   

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo