ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  13 กุมภาพันธ์ 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา จัดกิจกรรมโครงการ “หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย และสร้างเสริมสุขภาพ” ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม  | รายละเอียด
 • #
  24 มกราคม 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำนักศึกษา บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชา เข้าร่วมสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 และวาระครบ 72 ปี  | รายละเอียด
 • #
  16 มกราคม 2562 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2561| รายละเอียด

ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


 • #
  4 มกราคม 2561 : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่า รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น | รายละเอียด
 • #
  20 เมษายน 2561 : ศิษย์เก่าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561| รายละเอียด
 • #
  16 มกราคม 2561 : ศิษย์เก่าแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย "อาจารย์ตัวอย่าง" | รายละเอียด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

 

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

   

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo