ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา

 

ข่าวกิจกรรม  

18 เมษายน 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล" วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน อ่านรายละเอียด

11 เมษายน 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์  อ่านรายละเอียด

18 มกราคม 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด

16 มกราคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ตัวอย่าง โดยรองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 อ่านรายละเอียด

9 มกราคม 2560
คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ 2560" (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงปาฐกถาธรรม และกิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" และพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อ่านรายละเอียด