10 มิถุนายน 2559 : สัมภาษณ์รายการ "ชัวร์ก่อนแชร์"

                     วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย บันทึกเทปรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 สำนักข่าวไทย อสมท. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สู่ประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ "การกำจัดไรฝุ่นด้วยถุงดำ" และ "การไล่ยุงลาย" ณ บริเวณโถงหน้าห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกชมคลิป