18 ธันวาคม 2558 : วันไหว้ครู

                  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมรำลึกบูชาครู" ประจำปี 2558 นั้น คณะนักศึกษา และศิษย์เก่า วิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำพวงมาลัยมาน้อมรำลึกบูชาครู ที่ชี้ทาง และสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน เป็นคนดี และรับคำอวยพรจาก หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ทุกท่าน ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล