13 มกราคม 2558 : ทำบุญภาควิชาฯ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

                     คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านของภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมกันจัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559  ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4 โดยจะถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  ตามกำหนดการต่อไปนี้
                   เวลา    10.30  น.       พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
                   เวลา    11.00  น.      ถวายภัตตาหารเพล  ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
                   เวลา    11.30  น.       ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน