24 กันยายน 2559 : วันมหิดล

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันมหิดล และวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน มหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล