25 พฤษภาคม 2558 : วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาาสตร์

                   วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่า และอาจารย์อาวุโส จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล