วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 68 ปี

                       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 

พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา กองทุนครุทายาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

 
 
 
 
 

บรรยายธรรมะ เรื่อง "สร้างพลังให้กับชีวิต...ด้วยวิธีคิดแบบบวกๆ" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมพระวิทยากรธรรมะ เดลิเวอรี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล