3 ธันวาคม 2558 : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

                  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2558 
โดยรองศาตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล