8 สิงหาคม 2558 : ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่ ปี 2558

                        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์