10 สิงหาคม 2560 : พิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่"

                    วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และในปีนี้เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา