11 เมษายน 2560 : ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560

                    วันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" ตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอประชุมราชพฤกษ์