ติดต่อเรา


ที่อยู่

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ชั้น 4 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 0 2354 8543 ต่อ 1208
  • 0 2644 5130
  • http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  • ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo