ข่าวประชาสัมพันธ์ | ALL


 • #
  26 กรกฎาคม 2561 : พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | รายละเอียด
 • #
  25 กรกฎาคม 2561 : ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (มะกอก) | รายละเอียด
 • #
  19 - 20 กรกฎาคม 2561 : โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”  ทำกิจกรรม เรื่อง "เหา" ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน | รายละเอียด

ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ALL


 • #
  4 มกราคม 2561 : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่า รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น | รายละเอียด
 • #
  20 เมษายน 2561 : ศิษย์เก่าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561| รายละเอียด
 • #
  16 มกราคม 2561 : ศิษย์เก่าแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย "อาจารย์ตัวอย่าง" | รายละเอียด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่เว็บไซต์


   

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

 

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

     

 

Contact

Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
Email: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Parasitology and Entomology

footer logo