25 กรกฎาคม 2561 : ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561


           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและีกีฏวิทยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo