24 มกราคม 2562 : "ทำบุญภาควิชา"

           วันที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำนักศึกษา บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชา เข้าร่วมสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 และวาระครบ 72 ปี การก่อตั้งภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ทางภาควิชาจึงได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ภาควิชา

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo