งานวิจัย

 

 • พ.ศ.2561

 • พ.ศ.2560

 • พ.ศ.2559

 • พ.ศ.2558

 • พ.ศ.2557

 • พ.ศ.2556

 • พ.ศ.2555

 • พ.ศ.2554

 • พ.ศ.2553

 • พ.ศ.2552

 • พ.ศ.2551

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2561

No.

ระดับนานาชาติ

1

Genetic homogeneity of goat malaria parasites in Asia and Africa suggests their expansion with
domestic goat host

Morakot Kaewthamasorn, Mika Takeda, Tawee Saiwichai, Jesse N. Gitaka, Sonthaya
Tiawsirisup, Yuhei Imasato, Ehab Mossaad, Ali Sarani, Winai Kaewlamun, Manun
Channumsin, Suchart Chaiworakul, Wichit Katepongpun, Surapong Teeveerapunya,
Jarus Panthong, Dominic K. Mureithi , Saw Bawm , Lat Lat Htun, Mar Mar Win,
Ahmed Ali Ismail, Abdalla Mohamed Ibrahim, Keisuke Suganuma, Hassan Hakimi,
Ryo Nakao, Ken Katakura, Masahito Asada, & Osamu Kaneko

Journal = SCienTiFiC RePOrTS | (2018) 8:5827 | DOI:10.1038/s41598-018-24048-0
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 4.847

2

The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax from the border regions of Thailand in 2008 and 2014

Kritpaphat Tantiamornkula, Tepanata Pumpaiboolc, Jittima Piriyapongsad,
Richard Culletone, Usa Lek-Uthaia

Journal = IJP: Drugs and Drug Resistance 8 (2018) 229–237
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 4.809

3

Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria.

Suwanna Chaorattanakawee, Pornlada Nuchnoi , Hathairad Hananantachai , Uranan Tumkosit , David Saunders , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul

Journal = PLoS ONE 13(1): e0190418. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190418
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.806

4

Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes.

Onanong Kritpetcharat*, Lertchai Charerntanyarak, Usa Lek-Uthai, Peerapol Sukon, Suttiphan Kitcharoen, Panutas Kritpetcharat

Journal = PAsian Pac J Cancer Prev, 19 (2), 541-548
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.514

5

Hurdles in the evolutionary epidemiology of Angiostrongylus cantonensis: Pseudogenes, incongruence between taxonomy and DNA sequence variants, and cryptic lineages.

Sirilak Dusitsittipon ,Charles D. Criscione, Serge Morand, Chalit Komalamisra, Urusa Thaenkham

Journal = Evolutionary Applications. 2018;1–13.
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 5.671 

6

Novel Potential Biomarkers for Opisthorchis viverrini Infection and Associated Cholangiocarcinoma

NITHIKOON AKSORN, SITTIRUK ROYTRAKUL, SUTHATHIP KITTISENACHAI , KAWIN LEELAWAT, PITHI CHANVORACHOTE, SUPACHAI TOPANURAK, SHINJIRO HAMANO and USA LEK-UTHAI

  Journal = in vivo 32: 871-878 (2018) doi:10.21873/invivo.11321
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.953

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2560

No.

ระดับนานาชาติ

1

Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum.

Suchada Tasaia, Tawee Saiwichaia, Morakot Kaewthamasornb, Sonthaya Tiawsirisupb,
Prayute Buddhirakkula, Sirintip Chaichalotornkulc, Sittiporn Pattaradilokratd,

Journal = Veterinary Parasitology 233 (2017) 97–106
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.356

2

Measuring ex vivo drug susceptibility in Plasmodium vivax isolates from Cambodia

Suwanna Chaorattanakawee, Chanthap Lon, Soklyda Chann, Kheang Heng Thay, Nareth Kong,
Yom You, Siratchana Sundrakes, Chatchadaporn Thamnurak, Sorayut Chattrakarn, Chantida Praditpol,
Kritsanai Yingyuen, Mariusz Wojnarski, Rekol Huy, Michele D. Spring, Douglas S. Walsh, Jaymin C. Patel,
Jessica Lin, Jonathan J. Juliano, Charlotte A. Lanteri and David L. Saunders

Journal = Malar J (2017) 16:392
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.715

3

 Plasmodium vivax rhomboid-like protease 1 gene diversity in Thailand.

Touchchapol Mataradchakul , Chairat Uthaipibull , Francois Nosten ,Joel Vega-Rodriguez , Marcelo Jacobs-Lorena , Usa Lek-Uthai ,

Journal = Experimental Parasitology 181 (2017) 1e6
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 1.724

4.

Strict tropism for CD71+ /CD234+ human reticulocytes limits the zoonotic potential of Plasmodium cynomolgi.

Varakorn Kosaisavee, Rossarin Suwanarusk, Adeline C. Y. Chua, Dennis E. Kyle, Benoit Malleret, Rou Zhang,Mallika Imwong,Rawiwan Imerbsin, Ratawan Ubalee, Hugo S?amano-S?anchez, Bryan K. S. Yeung, Jessica J. Y. Ong, Eric Lombardini, Franc?ois Nosten, Kevin S. W. Tan, Pablo Bifani,9 Georges Snounou, Laurent R?enia, and Bruce Russell

Journal = BLOOD, 14 SEPTEMBER 2017 x VOLUME 130, NUMBER 11
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 13.164 (2016)

5.

Association of a Novel Mutation in the Plasmodium falciparum Chloroquine Resistance Transporter With Decreased Piperaquine Sensitivity

Sonia Agrawal, Kara A. Moser, Lindsay Morton, Michael P. Cummings, Ankita Parihar, Ankit Dwivedi, Amol C. Shetty, Elliott F. Drabek, Christopher G. Jacob, Philipp P. Henrich, Christian M. Parobek, Krisada Jongsakul, Rekol Huy, Michele D. Spring, Charlotte A. Lanteri, Suwanna Chaorattanakawee, Chanthap Lon, Mark M. Fukuda, David L. Saunders, David A. Fidock, Jessica T. Lin, Jonathan J. Juliano, Christopher V. Plowe, Joana C. Silva, and Shannon Takala-Harrison

Journal = The Journal of infectious Diseases 2017;216:468-76
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 6.273

no.

ระดับชาติ

6.

Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to Plasmodium falciparum Rhomboid Protease 1 in Erythrocytic Cycle

Touchchapol Mataradchakul[a,d], Chairat Uthaipibull[b], Joel Vega-Rodriguez[c], Marcelo Jacobs-Lorena [c] and Usa Lek-Uthai* [d]

Keywords: Plasmodium vivax ROM1-like, erythrocytic cycle, Mae Sot, Tak, Thailand

Journal = Chiang Mai J. Sci 2018; 45(X) : 1-11

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559

No.

ระดับนานาชาติ

1

Ex vivo piperaquine resistance developed rapidly in Plasmodium falciparum isolates in northern Cambodia Compared to Thailand

Suwanna Chaorattanakawee[co] Chanthap Lon , Krisada Jongsakul , Jariyanart Gawee , Somethy Sok , Siratchana Sundrakes , Nareth Kong , Chatchadaporn Thamnurak , Soklyda Chann , Sorayut Chattrakarn , Chantida Praditpol , Nillawan Buathong , Nichapat Unthaimongkol , Philip Smith , Narongrid Sirisopana , Rekol Huy , Satharath Prom , Mark M. Fukuda , Delia Bethell , Douglas S. Walsh , Charlotte Lanteri , David Saunders

Journal = Malaria Journal Oct. 2016;15 () 519:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 
Indexed in =  

2

RED BLOOD CELL DUFFY ANTIGEN RECEPTOR FOR CHEMOKINES AND SUSCEPTIBILITY TO PLASMODIUM VIVAX INFECTION IN THAIS

Yupawadee Pimpat , Kawin Leeawat , [co] Usa Lek-Uthai

Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2016;47 (5) 
:885-889  
(แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) นานาชาติ สกว.
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 
Indexed in =  

3

Unambiguous determination of Plasmodium vivax reticulocyte invation by flow cytometry

 Jee-Sun Cho , Bruce Russell , Varakorn Kosaisavee, Rou Zhang , Yves Colin , Olivier Bertrand , 
Rajesh Chandramohanadas , Cindy S. Chu , Francois Nosten , Laurent Renia , [co] Benoit Malleret

Journal = International Journal for Parasitology Jan. 2016;46 (1) :31-39  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in =  

4.

Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)

Tanitta Sampaotong , [co] Usa Lek-Uthai , Jantima Roongruangchai , Kosol Roongruangchai

Journal =Journal of Parasitic Diseases Jun. 2016;40 (2) :369-373  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor =

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558

No.

ระดับนานาชาติ

1.

 Anlyzed to View Trend of Microfilaria Intensity of Brugia spp. in Domestic Cats at Surat Thani Province

Supit Yotmek , Ubolrat Nilsang , Subpakrit Borvornsutasin , [co] Usa Lek-Uthai

Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (2) :58-62  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Domestic cats; Microfilaria intensity; Brugia spp. 

2.

Intervals to Plasmodium Falciparum recurrence after anti-malarial treatment in pregnancy: a longitudinal prospective cohort

Natthapon Laochan , Sophie G. Zaloumis , Mallika Imwong , Usa Lek-Uthai, Alan Brockman , Kanlaya Sriprawat , Jacher Wiladphaingern , Nicholas J. White , Fran?ois Nosten , [co] Rose McGready

Journal =  Malaria Journal May. 2015;14 (1) 221:  
Department =  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

3.

 Molecular detection of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand

Sittiporn Pattaradilokrat , Wisawa Tiyamanee , Phumin Simpalipan , Morakot Kaewthamasorn Tawee Saiwichai, Jian Li

Journal =  Veterinary Parasitology May. 2015;210 (1-2) :1-9  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Avian malaria; Chelex-100 resin; Cytochrome B; Cytochrome oxidase subunit I; DNA sequencing; Polymerase chain reaction

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2557

No.

ระดับนานาชาติ

1.

 A single-round multiplex PCR assay for the identification of Anopheles minimus related species infected with Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax

Paiboon Eamkum , Sungsit Sungvornyothin , Onanong Kritpetcharat , Jureerat Daduang , Usa Lek-Uthai , Lertchai Charerntanyarak , [co] Panutas Kritpetcharat

Journal = Parasitology International Apr. 2014;63 (2) :442-449  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

2.

Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand

Nawarat Suwannapong , [co] Mathuros Thipayamongkolkul, Adisak Bhumiratana, Chaweewon Boonshuyar , Nopporn Howteerakul , S. Poolthin

Journal = Tropical Biomedicine Mar. 2014;31 (1) :149-158  
Department =ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

3.

 O Serogroup-specific touchdown-multiplex polymerase chain reaction for detection and identification of vibrio cholerae o1, o139, and non-o1/non-o139

Adisak Bhumiratana , Achiraya Siriphap , Nutsarin Khamsuwan , Jednipit Borthong , Kaknokrat Chonsin , [co] Orasa Suthienkul

Journal = Biochemistry Research International Dec. 2014;2014 () 295421:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

No.

Review Article

4.

^co Adisak Bhumiratana , Apiradee Intarapuk , Suriyo Chujun , Wuthichai Kaewwaen , Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp , Surachart Koyadun 
  
[Review Article] Thailand Momentum on Policy and Practice in Local Legislation on Dengue Vector Control
Journal = Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases

2014; Article number 217237.

5.

Tanitta Sampaotong,  Usa Lek-Uthai, Jantima Roongruangchai, Kosol Roongruangchai

Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. Cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)

Journal = Journal of Parasitic Diseases
Received: 29 January 2014/Accepted: 5 August 2014

6.

Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp, Adisak Bhumiratana
[Review Article] Ecotope-Based Entomological Surveillance and Molecular Xenomonitoring of Multidrug Resistant Malaria Parasites in Anopheles vectors

Journal = Hindawi Publishing Corporation
Volume 2014, Article ID 969531, 17 Pages

No.

ระดับชาติ

7.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3s ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม
Factors Associated with The Implementation of The 3-S Policy of The Directors of Tambon Health Promoting Hospitals in Nakhonpathom Province

พงษ์ศักดิ์ คชาทอง[Pongsak Kachatong] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30 (1) :1-9
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

8.

ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี
Needs of Self Development among Ramathibodi Hospital Personnel

ละออ นาคกุล[Laor Nakgul] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30 (1) :22-33
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2556

No.

ระดับนานาชาติ

1

In vivo transmission blocking activities of artesunate on theavian malaria parasite Plasmodium gallinaceum. 
Rapeeporn Kumnuan , Sittiporn Pattaradilokrat , Kamlang Chumpolbanchorn , Suntorn Pimnon , Somphong Narkpinit , Pongchai Harnyuttanakorn , [co] Tawee Saiwichai 

Journal = Veterinary Parasitology Nov. 2013;197 (3-4) :447-454  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in =  SCOPUS

2

Rapid detection and identification of Brugia malayi, B. pahangi, and dirofilaria immitis by high-resolution melting assay. 

Sirichit Wongkamchai , Nuntiya Monkong , Pakpimol Mahannop , Piyanan Taweethavonsawat , Sumat Loymak , [co] Suporn Foongladda 

Journal = Vector-Borne and Zoonotic Diseases Jan. 2013;13 (1) :31-36  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in = SCOPUS

 

3

Salivary glands proteins expression of Anopheles dirus A fed on Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum infected human blood.

Saowanee Cotama , Paron Dekumyoy , Yusthana Samung , [co] Usa Lek-Uthai

Journal = Journal of Parasitology Research Jun 2013; () 535267:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Impact Factor = -  
Indexed in =  SCOPUS

4

Effect of Dietary Modification Following the National Cholesterol Education Program (NCEP) Recommendation on Lipid Profiles among Hyperlipidemia Subjects.

Suruchsawadee Thiengwiboonwong , Rewadee Chongsuwat , Paradee Temcharoen , Wongdyan Pandii , Patchranee Pavadhgul
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand     2013; Vol. 96  No.10 

5

Border malaria associated with multidrug resistance on Thailand-Myanmar and Thailand-Cambodia borders: Transmission dynamic, vulnerability, and Surveillance.

Bhumiratana A., Intarapuk A., Sorosjinda-Nunthawarasilp P., Maneekan P., Koyadun S.
Journal =  BioMed Research International

6

Malaria-associated rubber plantations in Thailand.

Bhumiratana A.Sorosjinda-Nunthawarasilp P., Kaewwaen W., Maneekan P., Pimnon S.
Journal =  Travel Medicine and Infectious Disease

7

Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand.

Suwannapong N, Tipayamongkholgul M, Bhumiratana A, Boonsuyar C, Howteerakul N, Poolthin S. 
Journal =   Tropical Biomedicine2013, in press.

No.

ระดับชาติ

1.

การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
Blood donation decision in Bangkok Metropolitan

ดวงนภา อินทรสงเคราะห์[Duangnapa Intharasongkroh] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :65-81
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Impact Factor = -
Indexed in =  

2.

ผลของน้ำมันสะเดาไทย สารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย
Aedes aegypti (L.) Effect of Thai Neem Oil, Thai Neem Seed and Leaf Extracts on Mortality of Aedes aegypti (L.) Larvae.

รมย์นลิน เขียนจูม[Romnalin Keanjoom] , วงเดือน ปั้นดี สุภาวดี บุญชื่น , สุเทพ ศิลปานันทกุล ,
ขวัญชัย สมบัติศิริ[Kwnachai Sombatsiri]

Journal = Journal of Social Sciences and Liberal Arts 2013;2 (1) :60-69
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Impact Factor = -
Indexed in =  

3.

ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
Happiness in workplace of personnel of golden jubeilee medicalcenter mahidol university

อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน[Aranya Rompongarn] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :29-43
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Impact Factor = -

4.

ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Job satisfaction of professional nurse in ramathibodi hospital

ประภาพร จงใจภักดี[Prapaporn Jongjaipagdee] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :1-12
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Impact Factor = -

5.

ประสิทธิผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
The Effectiveness of Diabetes Mellitus and Hypertensions Screening in Primary Care Units in Bangkok

ยุวดี เติมสินทรัพย์[Yuwadee Termsinsap] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :1-12
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Impact Factor = -

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2555

No.

ระดับนานาชาติ

1

Biology of Culex sitiens, a predominant mosquito in Phang Nga, Thailand after a tsunami.Samrerng Prummongkol , Chotechuang Panasoponkul , Chamnarn Apiwathnasorn , [co] Usa Lek-Uthai 

Journal = Journal of Insect Science Jan. 2012;12 (11) :1-8  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -0.875 
Indexed in =  SCOPUS

2

การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและพฤติกรรมการป้องกันของผู้ขายเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง
Cancer Risk Perception and Preventive Behaviors among Grilled Meat Vendors 

Penrawee Meerith , Kitiphong Harncharoen , Mayuna Srisuphanunt [co] Orawan Kaewboonchoo 

Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95 (Suppl.6) :S56-S60 
(แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) นานาชาติ สกว.
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Impact Factor = 0.146 
Indexed in =  SUOPUS

3

 Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro
and in vivo efficacy studies 

Prasutr Thawornchaisit(ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์) , Weerawan Amornsak , Pakpimol Mahannop ,
  Prayute Buddhirakkul Wongdyan Pandii , Paul A. Connellan ,
Dion R. Thompson , [co] Don J. Brushett , Carol Ann Morris 

Journal = Journal of Pharmacy Practice and Research Sep 2012;42 (3) :189-192  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in =  SUOPUS

4.

 Genetic Diversity in New Members of the Reticulocyte Binding Protein Family in Thai Plasmodium
vivax Isolates 

Varakorn Kosaisavee Usa Lek-Uthai , Rossarin Suwanarusk , Gruner Anne Charlotte , Bruce Russell ,
Francois Henri Nosten , Laurent Renia , [co] Georges Snounou 

Journal = PLoS ONE Mar. 2012;7 (3) :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 3.73  
Indexed in =  SUOPUS

5.

Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental
tobacco smoke 

Sirintip Chaichalotornkul(สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล) , Wisuda Suvitayavat , Vanida Sangalangkarn , Yuko Nawa ,
Kiyoshi Kiyoshi , Koichi Kawahara , Tawee Saiwichai , Somphong Narkpinit , Pratap Singhasivanon
(ประตาป สิงหศิวานนท์) , Ikuro Maruyama , [co] Salunya Tancharoen 

Journal = EnvironmentAsia Jan. 2012;5 (1) :70-76  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.025  
Indexed in = SUOPUS 

6.

Predictors of malaria-association with rubber plantations in Thailand 
Pratana Satitvipawee , Warunnee Wongkhang , Sarika Pattanasin , Penprapai Hoithong ,
 [co] Adisak Bhumiratana 

Journal = BMC Public Health Dec. 2012;12 () 1115:  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.076 
Indexed in = SUOPUS 

7.

Risk factors for malaria infection among rubber tappers living in a malaria control program area
in Southern Thailand 

Sarika Pattanasin , Pratana Satitvipawee , Warunnee Wongklang , Chukiat Viwatwongkasem , 
Adisak Bhumiratana , Pichitpong Soontornpipit , [co] Sutthi Jareinpituk 

Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2012;43 (6)
:1313-1326  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Impact Factor = 0.118 
Indexed in =  SUOPUS

8.

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอัลลีลของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในพื้นที่ประเทศไทย
The Geographical Distribution of Allele Polymorphisms of Plasmodium vivax in Different Regions of Thailand. 

Varakorn Kosaisavee , Ian Hastings , Alister Craig , [co] Usa Lek-Uthai

Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Jun. 2012;95 (Suppl.6):S135-S140  (แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) นานาชาติ สกว.
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -0.146 
Indexed in =  SUOPUS

No.

ระดับชาติ

1.

ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหญิงวัยหมดประจำเดือน
Effect of Nutrition Promotion Program on Changes in Food Consumption and Physical Activity for Cardiovascular Disease Risk Prevention in Pre-menopausal Women 

นฤมล เวชจักรเวร[Naruemon Watchjakwane] , [co] วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า , ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี 

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2012;42 (2) :4-16 
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 
Indexed in =  
ฐานข้อมูล = TCI / สมศ.

2.

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Organizational Commitment of Public Health Personnel In Primary Care Unit : A Case Study in Suratthani Province 

อุทัยวรรณ ช่วยตน[Uthaiwan Chuython] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี 
Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2012;28 (1) :1-8 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 0 
Indexed in = 
ฐานข้อมูล = TCI 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2554

No.

ระดับนานาชาติ

1

A single injection of 19 kDa carboxy-terminal fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface
protein 1 (PyMSP119) formulated with Montanide ISA and CpG ODN induces protective immune response in mice.

Chakrit Hirunpetcharat , Yuvadee Mahakunkijcharoen , Pimmada Jeamwattanalert , Leera Kittigul , Pakpimol Mahannop , Sathit Pichyangkul 

Journal = Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Sep. 2011;29 (3) :252-259  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.649  
Indexed in =  SCOPUS

2

Bioassay and Effective Concentration of Temephos Against Aedes aefypti Larvae and the Adverse Effect Upon Indigenous Predators: Toxorhynchites splendens and Micronecta Sp. 

Usa Lek-Uthai , Potchara Rattanapreechachai , Laojana Chowanadisai 

Journal = Asia Journal of Public Health May.-Aug. 2011;2 (2) :67-77  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in =

3

The genetic polymorphism of Plasmodium vivax genes in endemic regions of Thailand. 

Varakorn Kosaisavee , Ian Hastings , Alister Craig , [co] Usa Lek-Uthai 

Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Dec. 2011;4 (12) :931-936  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.371  
Indexed in =  SCOPUS

4

The presence of leukocytes in ex vivo assays significantly increases the 50-percent inhibitory concentrations of artesunate and chloroquine against Plasmodium vivax and Plasmodium
falciparum. 

Supaporn Kaewpongsri , Kanlaya Sriprawat , Rossarin Suwanarusk , Dennis E. Kyle , Usa Lek-Uthai ,
Mara L. Leimanis , Khin Maung Lwin , Aung Pyae Phyo , Julien Zwang , [co] Bruce Russell ,
Fran?ois Henri Nosten,
Laurent Renia 

Journal = Antimicrobial Agents and Chemotherapy Mar. 2011;55 (3) :1300-1304  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 4.841  
Indexed in =  SCOPUS

5

Touchdown-touchup nested PCR for low-copy gene detection of benzimidazole-susceptible Wuchereria bancrofti with a Wolbachia endosymbiont imported by migrant carriers.

Prapassorn pechgit , Apiradee Intarapuk , Danai Pinyoowong , [co] Adisak Bhumiratana 
 
Journal = Experimental Parasitology Feb. 2011;127 (2) :559-568  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.122  
Indexed in =  SCOPUS

 No.

ระดับชาติ

6

ประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออกของสถานีอนามัย ในจังหวัดนนทบุรี
Effectiveness of Subdistrict Health Office in Controlling Dengue Hemorrhagic Fever Vector in Nonthaburi Province 

จิรัฎฐ์ ไชยฤทธิ์[Jirat Chaiyarit] , [co] วงเดือน ปั้นดี สุภาวดี บุญชื่น พีระ ครึกครื้นจิตร 

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2011;34 (119) :68-78 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
Impact Factor = - 

7

 ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง
Factor affecting standard of practice for physiotherapist in hospital under Ministry of Public
Health in the central region 

สินีนาฏ วิไลจิตต์[Sininat Wilaichit] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี 

Journal = วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด May.-Aug. 2011;23 (2) :197-208 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

8

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
Factors related to satisfactions of food establishment entrepreneur of implementing
bangkok food safety program in Bangkok Metropolitant Administration 

สุภาวดี ศรีนวล[Supawadee Srinual] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี 

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2011;27 (3) :36-47 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

9

แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
Motivation and Organization Climate Effects on Registered Nurses’ Organizational Commitment at Buriram Community Hospitals, Thailand 

เนาวรัตน์ เจริญสุข[Nawarat Charoensook] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี 

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok May.-Aug. 2011;27 (2) : 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

10

ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช
Organization commitment and type of oganization culture of registered nurses in siriraj hospital 

นภาพร ศิริพรกิตติ[Napaporn Siripornkitti] , ปิยธิดา ตรีเดช วงเดือน ปั้นดี 

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Sep.-Dec. 2011;27 (3) :14-24 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

11

กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
Public Sector Management Quality Award: Management Process of Pulic Health Officer in Pathumthani Public Health Office 

ประภาพร ถ้ำแก้ว[Prapaporn Thumkaew] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี 

Journal = The Journal of The Royal Thai Army Nurses Jun. 2011;12 () :35-41 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

12

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีหุ่นยนต์ โรงพยาบาลศิริราช
Quality of life of prostate cancer patients with robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy in siriraj hospital

พรฤดี นราสงค์[Pornrudee Narasong] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , ไชยยงค์ นวลยง[Chaiyong Nualyong] 
 
Journal = วารสารพยาบาลศิริราช Jan.-Jun. 2011;4 (1) :43-55 
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2553

No.

ระดับนานาชาติ

1

Cryptosporidium and Giardia detection in environmental waters of southwest coastal areas of Thailand 
Mayuna Srisuphanunt , Panagiotis Karanis , Naowarut Charoenca , Narongsak Boonkhao , Jerry E. Ongerth 

Journal = Parasitology Research May 2010;106 (6) :1299-1306  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Impact Factor = -  
Indexed in =  SCOPUS

2

Green tea extract supplement inhibition of HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke 

Tawee Saiwichai , Vanida Saiwichai , Ko-ichi Kawahara , Yoko Oyama , Sirintip Chaichalotornkul(สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล) , Somphong Narkpinit , Pongchai Harnyuttanakorn , Pratap Singhasivanon(ประตาป สิงหศิวานนท์), Ikuro Maruyama , [co] Salunya Tancharoen 

Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health January 2010;41 (1) :250-258  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.09  
Indexed in =  SCOPUS

3

Imported bancroftian filariasis: diethylcarbamazine response and benzimidazole susceptibility of Wuchereria bancrofti in dynamic cross-border migrant population targeted by the National Program to Eliminate Lymphatic Filariasis in South Thailand 

Adisak Bhumiratana Prapassorn pechgit , Surachart Koyadun(สุรชาติ โกยดุลย์) , Chumsin Siriaut , Pisit Yongyuth(พิสิฐ ยงยุทธ) 

Journal = Acta Tropica February 2010;113 (2) :121-128  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 1.707  
Indexed in =  SCOPUS

4

Novel Ellipsoid Spatial Analysis for determining malaria risk at the village level 

Usa Lek-Uthai , Jare Sangsayan , Boonlue Kachenchart , Kasem Kulpradit , Dusit Sujirarat , Kiyoshi Honda 

Journal = Acta Tropica June 2010;116 (1) :51-60  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Impact Factor = 1.707  
Indexed in =  SCOPUS

5

Strain-specific differences in mating, oviposition, and host-seeking behavior between Wolbachia-infected and uninfected Aedes albopictus 

Itsanun Wiwatanaratanabutr , Sandra Allan , Kenneth Linthicum , [co] Pattamaporn Kittayapong (รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์) 

Journal = Journal of the American Mosquito Control Association Sep. 2010;26 (3) :265-273  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in =  SCOPUS

 No.

ระดับชาติ

6

ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคมาเลเรียของสมาชิกครอบครัว จังหวัดนาราธิวาส Ecological Factors Related to Malaria Prevention Behaviors Of Household Members, Narathiwat Province 

โรสนีตา บินนิโซะ , [co] นิรัตน์ อิมามี มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ สุภาวดี บุญชื่น 

Journal = Journal of Health Education Apr.-Aug. 2010;33 (115) :28-41 
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

7

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดพัทลุง Factors Related to Sexual risk Taking Behaviour of HIV infection Among Vocational Education Students in Phatthalung Province

ปัทมา รักเกื้อ , [co] สุปรียา ตันสกุล พูนสุข ช่วยทอง วงเดือน ปั้นดี 
 
Journal = Journal of Health Education Apr.-Aug. 2010;33 (115) :42-64 
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

8

โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครูสตรี Nutrition Promotion Program Applying Self-efficacy Theory for Physiological Risk Prevention of Cardiovascular Disease in Female Teachers 

นฤมล เวชจักรเวร[Naruemon Watchjakwane] , [co] ภารดี เต็มเจริญ วงเดือน ปั้นดี วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า 

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2010;40 (1) :40-52 
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = - 

9

 การส่งเสริมการบริโภคอาหารเช้าโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม Promoting breakfast consumption by applying self-efficacy theory in junior high school students, Samutsongkhram Province 

มนัสนันท์ หยกสกุล[M. Yoksakun] , [co] ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี , สิริประภา กลั่นกลิ่น 

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2010;8 (3) :308-318 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา 
Impact Factor = 0.065 

10

โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Promoting fruit and vegetable consumption by applying social support theory in grade 5 students, Warinchamrap District, Ubonratchatani Province 

ศศิธร บุญสุข[S. Boonsook] , [co] ภารดี เต็มเจริญ , วงเดือน ปั้นดี ธราดล เก่งการพานิช 

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2010;8 (3) :280-292 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Impact Factor = 0.065 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 2552

No.

ระดับนานาชาติ

1

Detection of Cryptosporidium oocysts in green mussels (Perna viridis) from shell-fish markets of Thailand. 
Mayuna Srisuphanunt , Wilai Saksirisampant , Panagiotis Karanis 

Journal = Parasite (Paris, France) Sep. 2009;16 () :235-239   
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   
Impact Factor = -   
Indexed in = COPUS  

2

Effective and cheap removal of leukocytes and platelets from plasmodium vivax infected blood. Kanlaya Sriprawat , Supaporn Kaewpongsri , Rossarin Suwanarusk , Mara L Leimanis , Usa Lek-Uthai , Aung Pyae Phyo , Georges Snounou , [co] Bruce Russell , Laurent Renia , Fran?ois Nosten
 
Journal = Malaria Journal June 2009;8 () 115:  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 2.913  
Indexed in = SCOPUS  

3

Effects of crowding and temperature on Wolbachia infection density among life cycle stages of Aedes albopictus. 
Itsanun Wiwatanaratanabutr , Pattamaporn Kittayapong(รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์) 

Journal = Journal of Invertebrate Pathology November 2009;102 (3) :220-224   
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   
Impact Factor = 2.005  
Indexed in = SCOPUS  

4

Identification of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar by PCR assay of fecal specimens obtained from Thai/Myanmar border region. 
Apiradee Intarapuk(อภิรดี อินทรพักตร์) , Thareerat Kalambaheti(ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ) , Nitaya Thammapalerd Pakpimol Mahannop , Pradit Kaewsatien , Adisak BhumiratanaDechavudh Nityasuddhi 

Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2009;40 (3) :425-434  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Impact Factor = 0.079  
Indexed in = SCOPUS  

5

รูปลักษณะของเชื้ออะคันตามีบาที่เป็นสาเหตุของโรคกระจกตาอักเสบจากตลับใส่คอนแทคเลนส์ติดเชื้อ
Morphological Features of Acanthamoeba Causing Keratitis Contaminated from Contact Lens Cases. 

Usa Lek-Uthai , Rangsima Passara(รังสิมา พัสระ) , Kosol Roongruangchai(โกศล รุ่งเรีองชัย) 

Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92 (Suppl 7) :S156-163  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 0.16  
Indexed in =  SCOPUS

6

Rapid identification of Acanthamoeba from contact lens case using loop-mediated isothermal amplification menthod. 
Usa Lek-Uthai , Rangsima Passara(รังสิมา พัสระ) , Kosol Roongruangchai(โกศล รุ่งเรีองชัย) , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Nitaya Thammapalerd 

Journal = Experimental Parasitology Apr. 2009;121 (4) :342-345  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 1.751  
Indexed in = SCOPUS  

7

Screening for syphilis by serology of Thai workers going abroad. 
Mayuna Srisuphanunt , Viroj Wiwanitkit 

Journal = Travel Medicine and Infectious Disease May 2009;7 (3) :169-170  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in = SCOPUS  

 No.

ระดับชาติ

8

Plasmodium gallinaceum : Specifically Recognized Antigens by Infected Sera. 
[Pucharee Songprakhon] , [co] ทวี สายวิชัย , [Phongchai Harnyuttanakorn] , [Suwannee Nithiuthai] 

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology June 2009;32 (1) :17-22 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 0.077 
Indexed in =  

9

 Refractoriness of Culex Sitiens to Experimental Infection with Noctural Subperiodic Brugia Malayi.
[Samrerng Prumongkol] , [Chotechuang Panasoponkul] , [Chamnarn Apiwathnasorn] , [co] อุษา เล็กอุทัย 

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology December 2009;32 (2) :82-86 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 0.077 
Indexed in =  

10

Species-specific Nested PCR for Detecting Plasmodium gallinaceum in Fresh Chicken Blood. 
ทวี สายวิชัย , [Montree Maneepak] , [Pucharee Songprakhon] , [Pongchai Harnyuttanakorn] , [Suwannee Nithiuthai] 

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology December 2009;32 (2) :75-81 
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 0.077 
Indexed in =  

11

 โปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันไข้หวัดนก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี Study of empowerment program for community leaders in prevention of Avin Influenza, Nonghuochan village, Moo 3, Nongphugwan subdistrict, Taluang district, Lopburi province 

ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์[Thipanet Rouynirat] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ นิรัตน์ อิมามี สุภาวดี บุญชื่น 

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jan.-Jun. 2009;4 (1) :44-54 
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
Impact Factor = 0.2 
Indexed in =  

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2551

No.

ระดับนานาชาติ

1

Rossarin Suwanarusk , Marina Chavchich , B. Russell , Anchalee Jaidee , Ferryanto Chalfein ,
Marion Barends , Budi Prasetyorini , Enny Kenangalem , Kim A. Piera , Usa Lek-Uthai , Nicholas M. Anstey , Emiliana Tjitra , Fran?ois H. Nosten , Q. Cheng , [co] R. N. Price

Amplification of pvmdr1 associated with multidrug-resistant Plasmodium vivax

Journal = Journal of Infectious Diseases Nov. 2008;198 (10) :1558-1564  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 6.035  
Indexed in = SCOPUS  

2

Barbazan P , Walairut Tuntaprasart , Souris M , Florent Demoraes , Narong Nitatpattana ,
Boonyuan W , Jean Paul Gonzalez

Assessment of a new strategy, based on Aedes aegypti (L.) pupal productivity, for the surveillance and
control of dengue transmission in Thailand

Journal = Annals of Tropical Medicine and Parasitology March 2008;102 (2) :161-171  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 1.349  
Indexed in = SCOPUS  

3

28 Wesley W Sharrock , Rossarin Suwanarusk , Usa Lek-Uthai , Michael D Edstein , Varakorn Kosaisavee , Thomas Travers , Anchalee Jaidee , Kanlaya Sriprawat , Ric N Price , Francois Nosten , 
[co] Bruce Russell

Plasmodium vivax trophozoites insensitive to chloroquine

Journal = Malaria Journal May. 2008;7 () :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = -  
Indexed in = SCOPUS  

4

30 Mayuna Srisuphanunt , Vilaiporn Suvedyathavorn , ยุพิน ศุพุทธมงคล , Siriwat Arnantapunpong ,[co] Viroj Wiwanitkit , Pratana Satitvipawee , Somsit Tansupasawadikul

Potential risk factors for Cryptosporidium infection among HIV/AIDS patients in central areas of Thailand

Journal = Journal of Public Health (Inter) June 2008;16 (3) :173-182  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Impact Factor = 1.238  
Indexed in = SCOPUS  

5

40 Usa Lek-Uthai , Rossarin Suwanarusk , Ronnatrai Ruengweerayut , Tina S. Skinner-Adams , Fran?ois H. Nosten , Donald L. Gardiner , Prapaporn Boonma , Kim A. Piera , Katherine T. Andrews ,
B. MacHunter , James S. McCarthy , Nicholas M. Anstey , Richard N. Price , [co] Bruce Russell

Stronger Activity of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Protease Inhibitors against Clinical Isolates of Plasmodium vivax than against Those of P. falciparum

Journal = Antimicrobial Agents and Chemotherapy July 2008;52 (7) :2435-2441  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 4.39  
Indexed in = SCOPUS  

6

41 Nithikoon Suksumek , Kawin Leelawat , Surang Leelawat , Bruce Russell , [co] Usa Lek-Uthai

TaqMan real-time PCR assay for specific detection of Opisthorchis viverrini DNA in Thai patients with
hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma

Journal = Experimental Parasitology June 2008;119 (2) :217-224  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Impact Factor = 1.597  
Indexed in = SCOPUS  

 No.

ระดับชาติ

7

12 วงเดือน ปั้นดี , ศรเพชร มหามาตย์[Sornpet Maharmart] , สุภาวดี บุญชื่น สุเทพ ศิลปานันทกุล, วัชรี สมสุข[Vacharee Somsook]

ประสิทธิภาพของใส้เดือนฝอย (Nematoda:Rhabditida) ต่อการเข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus(Diptera:Culicidae) Efficacy of entomopathogenic nematodes (Nematoda:Rhabditida) Against culex gelidus (Diptera:Culicidae) larvae

Journal = Journal of Vector-Borne Diseases Jan.-Jun. 2008;5 (1) :24-35
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Impact Factor = -
Indexed in =