ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2563

   
   
#

6-7 พศจิกายน 2563

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้าน สา สุข ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณใต้อาคาร 1 (อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์)

รายละเอียดข่าว

   
#

9 ตุลาคม 2563

หัวหน้าภาควิชาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดข่าว

   
#

25 กันยายน 2563

หัวหน้าภาควิชาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเข้าร่วมงาน มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2563 The AWUSO Ranger ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

รายละเอียดข่าว

   
#

28 กันยายน 2563

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กันยายน 2563  เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจกับบัณฑิต และการสร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน คณาจารย์ ศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้ว และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันสืบต่อไป

รายละเอียดข่าว

   
#

24 กันยายน 2563

หัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม? งานพิธีวางพวงมาลาถวายราช สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม? พระบรมราชชนก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์? มหามหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   
#

16 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย เป็นตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาเข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562

รายละเอียดข่าว

   
#

10 มกราคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ อาจารย์อาวุโสของภาควิชา ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานทำบุญภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

รายละเอียดข่าว

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2562

#

20 ธันวาคม 2562

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมบุคลากรภาควิชา และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "Green U Party 2020 แฮปปี้...ปีหนู" โดยคณบดีเป็นประธานเปิดงาน

รายละเอียดข่าว

   

3 สิงหาคม 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข (ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา ) จัดงานสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day 'Stay Together' ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดข่าว

   

3 สิงหาคม 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข (ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา ) จัดงานสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day 'Stay Together' ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดข่าว

   

26 กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานในพิธีเปิดกรวย กระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

13 กรกฏาคม 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รายละเอียดข่าว

   

31 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

23 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานฯ ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “๗๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2562

อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร เป็นตัวแทนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ในงานโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3

รายละเอียดข่าว

   

5 เมษายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ราชพฤกษ์เบิกบาน สราญใจ" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

24 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำนักศึกษา บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชา เข้าร่วมสักการะ สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 และวาระครบ 72 ปี การก่อตั้งภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ทางภาควิชาจึงได้จัด งานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ภาควิชา

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2561

   
   

25 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 "Jingle Bell Party แฮปปี้ ...ปีหมู" ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)

รายละเอียดข่าว

   

4 ธันวาคม 2561

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปลอดภัย" ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความ สะอาดและบุคลากรประจำอาคาร สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำ ความสะอาดเพื่อลด ความเสี่ยงอาคารของตนเอง บริเวณชั้นดาดฟ้า และคัดแยกขยะสิ่ง ของที่หมดความจำเป็น

รายละเอียดข่าว

   

11 ตุลาคม 2561

"พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

26 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดข่าว

   

25 กรกฎาคม 2561

ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

รายละเอียดข่าว

   

7 มิถุนายน 2561

โครงการสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดข่าว

   

1 มิถุนายน 2561

นางสาวดวงดาว กระพิลา ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา ประเภทดีเด่น" เรื่อง "ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการติดเชื้อ PLASMODIUM GALLINAGEUM " โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2561

บุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงาน "ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

2 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงานโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษาที่ 1/2560

รายละเอียดข่าว

   

17 เมษายน 2561

 นักศึกษาหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณีไทยที่แสดงความเคารพนบน้อม ต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญููกตเวที เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

   

5 เมษายน 2561

 บุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สำราญใจ" ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล , สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

   

8 มีนาคม 2561

 ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ผู้จัดทำ โครงการรอบรู้สุขภาพ เข้าชมนิทรรศการและศึกษาดูงานโครงการ "โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ" ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

23 กุมภาพันธ์ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิต วิทยาและกีฏวิทยาได้ลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา  (Performance Agreement) ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

รายละเอียดข่าว

   

30 มกราคม 2561

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการเกษียณ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมไหวัสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระราชบิดา และตักบาตรทำบุญอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้ผู้ล่วงลับ และสัตว์ทดลองทั้งหลาย และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ 2561 โดยพร้อมเพียงกัน

รายละเอียดข่าว

   

25 มกราคม 2561

ทีมคณาจารย์ในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานตอนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ พร้อมคณะทีมคณะผู้บริหาร และร่วมนำเสนอข้อมูลสำหรับ การเยี่ยมชมภาควิชา ในการทำ PA-Visit ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนงานภาควิชา

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2561

งานแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

รายละเอียดข่าว

   

5 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ "Vintage Party 2018" ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2560

20 ธันวาคม 2560

โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา โรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยา ประจำปีการศึกษา 1/2560 และร่วมรับประทานอาหาร จับฉลากของขวัญร่วม กัน เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

   

27 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา นำดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับ พระบรมราชโองการการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

22 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ แพทย์ทหาร ในหัวข้อเรื่อง “ECTOPARASITES: FIELD EXPERIENCE AND APPLICATIONS FOR RESEARCH” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สศปว 627 ปรสิตวิทยา สาธารณสุขขั้นสูง โดยมี ดร.ราตรี ตาคำปัญญา ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย

รายละเอียดข่าว

   

25 ตุลาคม 2560

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ แพทย์ทหาร ในหัวข้อเรื่อง “ECTOPARASITES: FIELD EXPERIENCE AND APPLICATIONS FOR RESEARCH” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สศปว 627 ปรสิตวิทยา สาธารณสุขขั้นสูง โดยมี ดร.ราตรี ตาคำปัญญา ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย

รายละเอียดข่าว

   

12 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา เข้าพิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระราชา และตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพระราชาของแผ่นดิน" ณ ลานหน้าพระราชบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

6 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่ง คณบดี ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2560

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวัน “มหิดล” ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันประจักษ์ผลแห่ง คุณค่ามหาศาล ในงานด้านการสาธารณสุข 

รายละเอียดข่าว

   

20 กันยายน 2560

งาน “มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 60” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ เกษียณ เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่อาจารย์ ข้าราชการ แSละเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุ 65 ปี และอายุ 60 ปี

รายละเอียดข่าว

   

6 กันยายน 2560

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4

รายละเอียดข่าว

   

30 สิงหาคม 2560

โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต อาคาร 4 ชั้น 1

รายละเอียดข่าว

   

10 สิงหาคม 2560

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล  ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และในปีนี้เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2560

นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2/2559 ณ ห้องเรียนภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4

รายละเอียดข่าว

   

18 เมษายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

รายละเอียดข่าว

   

11 เมษายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" ตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

   

15 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วม ทำกิจกรรมการโครงการเรื่อง "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน

รายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2559

1 ธันวาคม 2559

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยรองศาตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดข่าว

   

23 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยา นิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 1/2559

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2559

ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันมหิดล และวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน มหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

30 สิงหาคม 2559

งานแสดงสความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษา ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

28 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ ระบาด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจรัส ยะมะรัต อาคาร 4 ชั้น 1 ด้วยความ ร่วมมือระหว่าง 3 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2) ภาควิชาจุลชีววิทยา และ 3) ภาควิชาระบาดวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2559

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

27 เมษายน 2559

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2559

หัวหน้าภาควิชาฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 

รายละเอียดข่าว

   

18 เมษายน 2559

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เปิดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ปรสิตก่อโรคในคนที่ตรวจ พบในสิ่งแวดล้อม : กากตะกอน สิ่งปฏิกูล ดิน น้ำ" ให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ทั่วไป และการฝึกแลปห้องปฏิบัติการ วันที่ 18 เมษายน 2559 (เฉพาะการฝึกปฏิบัติจะแบ่งให้มาครั้งละ  3-5 คนต่อวัน)

รายละเอียดข่าว

   

11 เมษายน 2559

วันสงกรานต์ ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย คณะฯ ได้จัดงาน "ประเพณีสงกราน สืบสานปีใหม่ไทย 2559" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย

รายละเอียดข่าว

   

29 มกราคม 2559

วหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" ประจำปี 2559

รายละเอียดข่าว

   

14 มกราคม 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง "รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา" ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558 จากสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

รายละเอียดข่าว

   

13 มกราคม 2559

คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านของ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมกันจัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559  ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4  โดยจะถวาย ภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป 

รายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2558

24 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ 2559

รายละเอียดข่าว

   

23 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ตัวแทนจากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมงาน MICRO Open House ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดโดยภาควิชาจุลชีววิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

3 ธันวาคม 2558

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2558 โดยรองศาตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง กัน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

18 ธันวาคม 2560

ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ เรื่อง “Understanding interactions of the malaria parasite with its mosquito vector and mammalian host: how it may help fight the disease” ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

รายละเอียดข่าว

   

16 ธันวาคม 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมภาควิชาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องเรียนภาควิชาฯ

รายละเอียดข่าว

   

13 สิงหาคม 2558

คณะนักศึกษา และศิษย์เก่า วิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำพวงมาลัยมาน้อมรำลึก บูชาครู ที่ชี้ทาง และสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน เป็นคนดี และรับคำอวยพรจาก หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ทุกท่าน ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

8 สิงหาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา

รายละเอียดข่าว

   

มิถุนายน - สิงหาคม 2558

นายธัชพล เมธารัชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน (คปก.) กับประสบการณ์วิจัยด้านสาธารณสุข ณ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุข- ศาสตร์ และพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รายละเอียดข่าว

   

9 เมษายน 2558

 นักศึกษาและศิษย์เเก่าภาควิชาฯ มารดน้ำขอพร จาก คณาจารย์  และบุคลากรภาควิชาฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต หน้าที่การงาน และการเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย คณะฯ ได้จัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2558

รายละเอียดข่าว

   

17-18 กุมภาพันธ์ 2558

 นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่น 38 หรัส 57 ศึกษาดูงานด้านการ ปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างและวิจัยทางกีฏวิทยาในพื้นที่จริง การบริการและตรวจวินิจฉัย โรคมาลาเรีย ในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ศูนย์โรคเมืองร้อน นานาชาติราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดข่าว

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2557

18 พฤศจิกายน 2557

โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา โรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยา ประจำปีการศึกษา 2/2557 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ห้อง 6404

รายละเอียดข่าว

   

10 เมษายน 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2557 โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ

รายละเอียดข่าว

   

7 กรกฎาคม 2557

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่จะกำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557    

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557   

รายละเอียดข่าว

   

12 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา เข้าพิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระราชา และตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพระราชาของแผ่นดิน" ณ ลานหน้าพระราชบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   
   
 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo