13 สิงหาคม 2559 : วันไหว้ครู


   วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมรำลึกบูชาครู" ประจำปี 2558 นั้น คณะนักศึกษา และศิษย์เก่า วิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้นำพวงมาลัยมาน้อมรำลึกบูชาครู ที่ชี้ทาง และสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน เป็นคนดี และรับคำอวยพรจาก หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ทุกท่าน ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo