13 มกราคม 2559 : งานแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง


   คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านของภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมกันจัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559  ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4 โดยจะถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  ตามกำหนดการต่อไปนี้
                   เวลา    10.30  น.       พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
                   เวลา    11.00  น.      ถวายภัตตาหารเพล  ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
                   เวลา    11.30  น.       ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo