สายวิชาการ    
ผู้บริหารภาควิชา      
 
 
 
ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
 
 
(หัวหน้าภาควิชาฯ)
 
(รองหัวหน้าภาควิชาฯ)
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1209, 6410
 

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

 
E-mail headphpr@mahidol.ac.th
prayute.bud@mahidol.ac.th
 
E-mail: supawadee.boo@mahidol.ac.th
       
       
รองศาสตราจารย์      
 
 
   
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1207
 

 
E-mail usa.lek@mahidol.ac.th
 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
 
 
   
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1210
 
 
E-mail: tawee.sai@mahidol.ac.th
 
       
อาจารย์      
 
 
   
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1211
 

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 6606

 
E-mail: varakorn.kos@mahidol.ac.th
 
E-mail: prapassorn.wib@mahidol.ac.th
       
 
 
   
อ.ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1212
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202
 
E-mail: suwanna.cho@mahidol.ac.th
 
E-mail: sirilak.dus@mahidol.ac.th
สายสนับสนุนวิชาการ      
 
   
 
วิรัณยา เตชะวรงค์
   
 
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์์
   
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202
   
 
E-mail:Wirunya.tac@mahidol.ac.th
   
       
งานธุรการ      
 
 
 
ปาริฉัตร อ่ำสถาน
 
วินิจ คำผา
 
Tel. 6+66 2 354 8543-49 Ext. 1208
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1208
 
E-mail: parichat.umt@mahidol.ac.th
 
E-mail: winij.kum@mahidol.ac.th
       
       
 
 
 
สมยศ หรุ่นรุ่งเรือง
   
  ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง    
 
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1201