ติดต่อเรา


ที่อยู่

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ชั้น 4 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 0 2354 8543 ต่อ 1208
  • 0 2644 5130
  • http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  • ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: The Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Public Health, Mahidol University Building 6 floor 4 420/1 Rajavithi RD., Rachathewi, Bangkok 10400. Thailand
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo