ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2565

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Adjunctive treatment for acne vulgaris by tranexamic acid
  ผู้แต่ง : Anshittha Charoenwattanayothin, Tawee Saiwichai, Sirintip Chaichalotornkul.
  Journal : J Cosmet Dermatol
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile : Q2

 • (2) ชื่อเรื่อง :Efects of psychosocial factors on nonadherence to ART in Ganta, Nimba county, Liberia
  ผู้แต่ง : Philomena J. Strother, Mathuros Tipayamongkholgul, Varakorn Kosaisevee and Nawarat Suwannapong
  Journal : Malaria Journal
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile : Q2

 • (3) ชื่อเรื่อง : Efcacy of three anti-malarial regimens for uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in Cambodia, 2009–2011: a randomized controlled trial and brief review
  ผู้แต่ง : Dysoley Lek, Agus Rachmat, Dustin Harrison, Geofrey Chin, Suwanna Chaoratanakawee, David Saunders, Didier Menard and William O. Rogers2
  Journal : Malaria Journal
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile : Q1

 • (4) ชื่อเรื่อง : The Bacterial Community in Questing Ticks From Khao Yai National Park in Thailand
  ผู้แต่ง : Ratree Takhampunya, Jira Sakolvaree, Nitima Chanarat , Nittayaphon Youngdech, Kritsawan Phonjatturas , Sommai Promsathaporn , Bousaraporn Tippayachai, Wirunya Tachavarong, Kanchit Srinoppawan, Betty K. Poole-Smith, P. Wesley McCardle and Suwanna Chaorattanakawee
  Journal : Frontiers in Veterinary Science
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

 • (5) ชื่อเรื่อง : Tracking tick-borne diseases in Mongolian livestock using next generation sequencing (NGS)
  ผู้แต่ง : Suwanna Chaorattanakawee , Rachel N. Wofford , Ratree Takhampunya , B. Katherine Poole-Smith , Bazartseren Boldbaatar , Sukhbaatar Lkhagvatseren , Doniddemberel Altantogtokh , Elisha Musih , Pagbajab Nymadawa , Silas Davidson , Jeffrey Hertz, Jodi Fiorenzano, Gregory C. Gray , Michael E. von Fricken
  Journal :
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile : Q1

 • (6) ชื่อเรื่อง :Incobotulinum Toxin A with a One-year Long-lasting Effect for Trapezius Contouring and Superior Efficacy for the Treatment of Trapezius Myalgia
  ผู้แต่ง : Napamon Supornpun, Paisal Rummaneethorn , Thamthiwat Nararatwanchai, Tawee Saiwichai, Sirinthip Chaichalotornkul
  Journal : Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :
  ตีพิมพ์ระดับชาติ
  (1) ชื่อเรื่อง :
  ผู้แต่ง :
  Journal :
  Department :
  Impact Factor :
  Quartile :


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Development and application of a novel multiplex PCR assay for the differentiation of four haemosporidian parasites in the chicken Gallus gallus domesticus.
  ผู้แต่ง : Mai Nguyen Thi Xuan , Winai Kaewlamun , Tawee Saiwichai , Suchansa Thanee ,Juthathip Poofery , Sonthaya Tiawsirisup , Manun Channumsin, Morakot Kaewthamasorn
  Journal : Veterinary Parasitology
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

 • (2) ชื่อเรื่อง : Development of a novel multiplex PCR assay for the detection and differentiation of Plasmodium caprae from Theileria luwenshuni and Babesia spp. in goats
  ผู้แต่ง : Huynh Luu Cam Tu , Yudhi Ratna Nugraheni ,Sonthaya Tiawsirisup , Tawee Saiwichai , Anyarat Thiptara , Morakot Kaewthamasorn
  Journal : Veterinary Parasitology
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

 • (3) ชื่อเรื่อง : Newly developed SYBR Green-based quantitative real-time PCRs revealed coinfection evidence of Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis in Achatina fulica existing in Bangkok Metropolitan, Thailand
  ผู้แต่ง : Wallop Jakkul , Kittipong Chaisiri , Naowarat Saralamba , Yanin Limpanont , Sirilak Dusitsittipon , Vachirapong Charoennitiwat , Abigail Hui En Chan , Urusa Thaenkhama,
  Journal : Food andWaterborne Parasitology
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :


  ตีพิมพ์ระดับชาติ
  (1) ชื่อเรื่อง : Giardia duodenalis Contamination of Fresh Vegetables in a Wholesale Market
  ผู้แต่ง : Jariya Sripanompong, Mathuros Tipayamongkholgul, Aongart Mahittikron, Varakorn Kosaisavee
  Journal : Thai Journal of Public Health
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

  (2) ชื่อเรื่อง : A Survey of Cryptosporidium Species and Giardia duodenalis in Natural Water Sources in Khung Bang Kachao, Samut Prakan Province, Thailand
  ผู้แต่ง : Ruthailak Chonwiriyakul, Mathuros Tipayamongkholgul, Aongart Mahittikorn, Varakorn Kosaisavee
  Journal : Thai Journal of Public Health
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Interferon lambda 1 is associated with dengue severity in Thailand
  ผู้แต่ง : Unchana Arayasongsak, Izumi Naka, Jun Ohashi, Jintana Patarapotikul, Pornlada Nuchnoi, Thareerat Kalambaheti, Areerat Sa-Ngasang, Sumalee Chanama, Suwanna Chaorattanakawee
  Journal : International Journal of Infectious Diseases
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

 • (2) ชื่อเรื่อง : Mitochondrial ribosomal genes as novel genetic markers for discrimination of closely related species in the Angiostrongylus cantonensis lineage
  ผู้แต่ง : Abigail Hui En Chan , Kittipong Chaisiri , Sirilak Dusitsittipon , Walop Jakkul , Vachirapong Charoennitiwat , Chalit Komalamisra , Urusa Thaenkham 
  Journal : journal homepage: www.elsevier.com/locate/actatropica
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

 • (3) ชื่อเรื่อง : Synbiotics supplement is effective for Melasma improvement
  ผู้แต่ง : Piyanat Piyavatin , Sirinthip Chaichalotornkul , Thamthiwat Nararatwanchai , Akkarach Bumrungpert , Tawee Saiwichai 
  Journal : INNOVENTIONS
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

  (4) ชื่อเรื่อง : Genetic association study of interferon Lambda 3, CD27, and human leukocyte antigen-DPB1 with dengue severity in Thailand.
  ผู้แต่ง : Unchana Arayasongsak , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul , Pornlada Nuchnoi , Thareerat Kalambaheti , Areerat Sa-Ngasang , Sumalee Chanama and Suwanna Chaorattanakawee
  Journal : BMC Infectious Diseses ,https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05636-w
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : ค่าความเร็วการระบาดของโรคตับอักเสบเอในประเทศไทย : การประมาณค่าโดยใช้ข้อมูล การเฝ้าระวังโรคในช่วง 10 ปี
  ผู้แต่ง :
  ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ, ประภัสสร เพ็ชรกิจ, กิติพงษ์ หาญเจริญ, โสภณ เอื่ยมศิริถาวร, อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
  Journal :  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Structural basis for inhibition of Plasmodium vivax invasion by a broadly neutralizing vaccine-induced human antibody
  ผู้แต่ง : Thomas. A. Rawlinson, Natalie M. Barber, Franziska Mohring, Jee Sun Cho, Varakorn Kosaisavee, Samuel F. Gérard , Daniel G. W. Alanine, Geneviève M. Labbé, Sean C. Elias, Sarah E. Silk, Doris Quinkert, Jing Jin, Jennifer M. Marshall, Ruth O. Payne, Angela M. Minassian , Bruce Russell, Laurent Rénia, François H. Nosten , Robert W. Moon , Matthew K. Higgins and Simon J. Draper
  Journal : Nature Microbiology
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor : 14.3
  Quartile :Q1

 • (2) ชื่อเรื่อง : Robust continuous in vitro culture of the Plasmodium cynomolgi erythrocytic stages
  ผู้แต่ง : Adeline C.Y. Chua, Jessica Jie Ying Ong, Benoit Malleret , Rossarin Suwanarusk, Varakorn Kosaisavee , Anne-Marie Zeeman, Caitlin A. Cooper, Kevin S.W. Tan , Rou Zhang, Bee Huat Tan, Siti Nurdiana Abas, Andy Yip, Anne Elliot, Chester J. Joyner, Jee Sun Cho, Kate Breyer, Szczepan Baran , Amber Lange, Steven P. Maher , François Nosten , Christophe Bodenreider, Bryan K.S. Yeung, Dominique Mazier, Mary R. Galinski, Nathalie Dereuddre-Bosquet, Roger Le Grand, Clemens H.M. Kocken, Laurent Rénia , Dennis E. Kyle , Thierry T. Diagana, Georges Snounou, Bruce Russell & Pablo Bifani
  Journal : Nature Communications
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor : 11.880
  Quartile :Q1

 • (3) ชื่อเรื่อง : Investigating inflammation in the periorbital tissues of infected mice with Trichinella spiralis (Proceedings)
  ผู้แต่ง : Jeerapa Sombutmee, Pakpimol Mahannop , Somboon Keelawat , Aronrag Cooper Meeyai , Prapassorn Pechgit
  Journal : JITMM PROCEEDINGS Joint International Tropical Medicine Meeting
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :

 • (4) ชื่อเรื่อง : Histopathological variation of thyroid gland in infected mice with Trichinella spiralis (Proceedings)
  ผู้แต่ง : Jeeranan Bantad , Pakpimol Mahannop , Somboon Keelawat , Aronrag Cooper Meeyai , Prapassorn Pechgit
  Journal : JITMM PROCEEDINGS Joint International Tropical Medicine Meeting
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Genetic homogeneity of goat malaria parasites in Asia and Africa suggests their expansion with domestic goat host
  ผู้แต่ง : Morakot Kaewthamasorn, Mika Takeda, Tawee Saiwichai, Jesse N. Gitaka, Sonthaya, Tiawsirisup, Yuhei Imasato, Ehab Mossaad, Ali Sarani, Winai Kaewlamun, Manun , Channumsin, Suchart Chaiworakul, Wichit Katepongpun, Surapong Teeveerapunya, Jarus Panthong, Dominic K. Mureithi , Saw Bawm , Lat Lat Htun, Mar Mar Win, Ahmed Ali Ismail, Abdalla Mohamed Ibrahim, Keisuke Suganuma, Hassan Hakimi, Ryo Nakao, Ken Katakura, Masahito Asada, & Osamu Kaneko
  Journal :  SCienTiFiC RePOrTS | (2018) 8:5827 | DOI:10.1038/s41598-018-24048-0
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  4.847

 • (2) ชื่อเรื่อง : The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax from the border regions of Thailand in 2008 and 2014
  ผู้แต่ง : Kritpaphat Tantiamornkula, Tepanata Pumpaiboolc, Jittima Piriyapongsad, Richard Culletone, Usa Lek-Uthaia
  Journal :  IJP: Drugs and Drug Resistance 8 (2018) 229–237
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  4.809


 • (3) ชื่องเรื่อง : Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria.
  ผู้แต่ง : Suwanna Chaorattanakawee, Pornlada Nuchnoi , Hathairad Hananantachai , Uranan Tumkosit , David Saunders , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul
  Journal :  PLoS ONE 13(1): e0190418. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190418
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  2.806

 • (4) ชื่อเรื่อง : Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes.

  ผู้แต่ง : Onanong Kritpetcharat*, Lertchai Charerntanyarak, Usa Lek-Uthai, Peerapol Sukon, Suttiphan Kitcharoen, Panutas Kritpetcharat
  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 19
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  2.514

 • (5) ชื่อเรื่อง : Hurdles in the evolutionary epidemiology of Angiostrongylus cantonensis: Pseudogenes, incongruence between taxonomy and DNA sequence variants, and cryptic lineages.
  ผู้แต่ง : Sirilak Dusitsittipon ,Charles D. Criscione, Serge Morand, Chalit Komalamisra, Urusa Thaenkham
  Journal :  Evolutionary Applications. 2018;1–13.
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor : 5.671 

 • (6) ชื่อเรื่อง : Novel Potential Biomarkers for Opisthorchis viverrini Infection and Associated Cholangiocarcinoma
  ผู้แต่ง : NITHIKOON AKSORN, SITTIRUK ROYTRAKUL, SUTHATHIP KITTISENACHAI , KAWIN LEELAWAT, PITHI CHANVORACHOTE, SUPACHAI TOPANURAK, SHINJIRO HAMANO and USA LEK-UTHAI
  Journal :  in vivo 32: 871-878 (2018) doi:10.21873/invivo.11321
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  0.953

 • (7) ชื่อเรื่อง : Distribution of the newly invasive New Guinea flatworm Platydemus manokwari (Platyhelminthes: Geoplanidae) in Thailand and its potential role as a paratenic host carrying Angiostrongylus malaysiensis larvae
  ผู้แต่ง : K. Chaisiri1, S. Dusitsittipon2, N. Panitvong3, T. Ketboonlue1, S. Nuamtanong1, U. Thaenkham1, S. Morand1,4,5 and P. Dekumyoy1
  Journal :  Journal of Helminthology
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
  Quartile :
  Q1  

 • (8) ชื่อเรื่อง : High resolution melting real-time PCR detect and identify filarial parasites in domestic cats
  ผู้แต่ง : Darawan Nonsaithong, Supit Yotmek, Somsri Yotmek, Hathai Nochote, Sirichit Wongkamchai, Sittiruk Roytrakul, Usa Lek-Uthai
  Journal :  Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :
   
 • (9) ชื่อเรื่อง : The effects of continuous aerobic training versus weight training with high-intensity intermittent exercise on physical performance, hormonal responses, and psychological fitness in Thai military
  ผู้แต่ง : Sumate Kunching, Werner Kurotschka , Thamthiwat Nararatwanchai , Eakrat Onnom , and Tawee Saiwichai
  Journal :  Songklanakarin J. Sci. Technol. 40 (5), 1144-1151, Sep. - Oct. 2018
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  

 • (10) ชื่อเรื่อง : Gametocyte Carriage, Antimalarial Use, and Drug Resistance in Cambodia, 2008-2014.
  ผู้แต่ง : Jessica T. Lin, Jaymin C. Patel, Lauren Levitz, Mariusz Wojnarski, Suwanna Chaorattanakawee, Panita Gosi, Nillawan Buathong, Soklyda Chann, Rekol Huy, Khengheng Thay, Darapiseth Sea, Nou Samon, Shannon Takala-Harrison, Mark Fukuda, Philip Smith, Michele Spring, David Saunders, Chanthap Lon
  Journal :  The American Society of Tropical Medicine and Hygiene
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to Plasmodium falciparum Rhomboid Protease 1 in Erythrocytic Cycle
  ผู้แต่ง :
  Touchchapol Mataradchakul[a,d], Chairat Uthaipibull[b], Joel Vega-Rodriguez[c], Marcelo Jacobs-Lorena [c] and Usa Lek-Uthai[d]

  Keywords: Plasmodium vivax ROM1-like, erythrocytic cycle, Mae Sot, Tak, Thailand
  Journal :  Chiang Mai J. Sci 2018; 45(X) : 1-11

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (2) ชื่อเรื่อง : Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum.
  ผู้แต่ง : Suchada Tasaia, Tawee Saiwichaia, Morakot Kaewthamasornb, Sonthaya Tiawsirisupb, Prayute Buddhirakkula, Sirintip Chaichalotornkulc, Sittiporn Pattaradilokratd,
  Journal :  Veterinary Parasitology 233 (2017) 97–106
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  2.356

 • (3) ชื่อเรื่อง : Measuring ex vivo drug susceptibility in Plasmodium vivax isolates from Cambodia
  ผู้แต่ง : Suwanna Chaorattanakawee, Chanthap Lon, Soklyda Chann, Kheang Heng Thay, Nareth Kong, Yom You, Siratchana Sundrakes, Chatchadaporn Thamnurak, Sorayut Chattrakarn, Chantida Praditpol, Kritsanai Yingyuen, Mariusz Wojnarski, Rekol Huy, Michele D. Spring, Douglas S. Walsh, Jaymin C. Patel, Jessica Lin, Jonathan J. Juliano, Charlotte A. Lanteri and David L. Saunders
  Journal :  Malar J (2017) 16:392
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  2.715

 • (4) ชื่อเรื่อง : Plasmodium vivax rhomboid-like protease 1 gene diversity in Thailand.
  ผู้แต่ง : Touchchapol Mataradchakul , Chairat Uthaipibull , Francois Nosten ,Joel Vega-Rodriguez , Marcelo Jacobs-Lorena , Usa Lek-Uthai ,

  Journal :  Experimental Parasitology 181 (2017) 1e6
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  1.724

 • (5) ชื่อเรื่อง : Strict tropism for CD71+ /CD234+ human reticulocytes limits the zoonotic potential of Plasmodium cynomolgi.
  ผู้แต่ง : Varakorn Kosaisavee, Rossarin Suwanarusk, Adeline C. Y. Chua, Dennis E. Kyle, Benoit Malleret, Rou Zhang,Mallika Imwong,Rawiwan Imerbsin, Ratawan Ubalee, Hugo S?amano-S?anchez, Bryan K. S. Yeung, Jessica J. Y. Ong, Eric Lombardini, Franc?ois Nosten, Kevin S. W. Tan, Pablo Bifani,9 Georges Snounou, Laurent R?enia, and Bruce Russell

  Journal :  BLOOD, 14 SEPTEMBER 2017 x VOLUME 130, NUMBER 11
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  13.164 (2016)

 • (6) ชื่อเรื่อง : Association of a Novel Mutation in the Plasmodium falciparum Chloroquine Resistance Transporter With Decreased Piperaquine Sensitivity
  ผู้แต่ง : Sonia Agrawal, Kara A. Moser, Lindsay Morton, Michael P. Cummings, Ankita Parihar, Ankit Dwivedi, Amol C. Shetty, Elliott F. Drabek, Christopher G. Jacob, Philipp P. Henrich, Christian M. Parobek, Krisada Jongsakul, Rekol Huy, Michele D. Spring, Charlotte A. Lanteri, Suwanna Chaorattanakawee, Chanthap Lon, Mark M. Fukuda, David L. Saunders, David A. Fidock, Jessica T. Lin, Jonathan J. Juliano, Christopher V. Plowe, Joana C. Silva, and Shannon Takala-Harrison
  Journal :  The Journal of infectious Diseases 2017;216:468-76
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :  6.273

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Ex vivo piperaquine resistance developed rapidly in Plasmodium falciparum isolates in northern Cambodia Compared to Thailand
  ผู้แต่ง : Suwanna Chaorattanakawee[co] Chanthap Lon , Krisada Jongsakul , Jariyanart Gawee , Somethy Sok , Siratchana Sundrakes , Nareth Kong , Chatchadaporn Thamnurak , Soklyda Chann , Sorayut Chattrakarn , Chantida Praditpol , Nillawan Buathong , Nichapat Unthaimongkol , Philip Smith , Narongrid Sirisopana , Rekol Huy , Satharath Prom , Mark M. Fukuda , Delia Bethell , Douglas S. Walsh , Charlotte Lanteri , David Saunders
  Journal :  Malaria Journal Oct. 2016;15 () 519:  
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :

 • (2) ชื่อเรื่อง : RED BLOOD CELL DUFFY ANTIGEN RECEPTOR FOR CHEMOKINES AND SUSCEPTIBILITY TO PLASMODIUM VIVAX INFECTION IN THAIS
  ผู้แต่ง : Yupawadee Pimpat , Kawin Leeawat , [co] Usa Lek-Uthai
  Journal :  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep. 2016;47 (5) :885-889  
  (แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) นานาชาติ สกว.
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
  Impact Factor :

 • (3) ชื่อเรื่อง : Unambiguous determination of Plasmodium vivax reticulocyte invation by flow cytometry
  ผู้แต่ง : Jee-Sun Cho , Bruce Russell , Varakorn Kosaisavee, Rou Zhang , Yves Colin , Olivier Bertrand , Rajesh Chandramohanadas , Cindy S. Chu , Francois Nosten , Laurent Renia , [co] Benoit Malleret
  Journal :  International Journal for Parasitology Jan. 2016;46 (1) :31-39  
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :

 • (4) ชื่อเรื่อง : Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)
  ผู้แต่ง : Tanitta Sampaotong , [co] ,Usa Lek-Uthai  Jantima Roongruangchai , Kosol Roongruangchai
  Journal : Journal of Parasitic Diseases Jun. 2016;40 (2) :369-373  
  Department : ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Impact Factor :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : Anlyzed to View Trend of Microfilaria Intensity of Brugia spp. in Domestic Cats at Surat Thani Province
  ผู้แต่ง : Supit Yotmek , Ubolrat Nilsang , Subpakrit Borvornsutasin , [co] Usa Lek-Uthai
  Journal :  Asia Journal of Public Health Jan.-Jun. 2015;6 (2) :58-62  
  Department :  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  Key Words : Domestic cats; Microfilaria intensity; Brugia spp. 

 • (2) ชื่อเรื่อง : Intervals to Plasmodium Falciparum recurrence after anti-malarial treatment in pregnancy: a longitudinal prospective cohort
  ผู้แต่ง : Natthapon Laochan , Sophie G. Zaloumis , Mallika Imwong , Usa Lek-Uthai, Alan Brockman , Kanlaya Sriprawat , Jacher Wiladphaingern , Nicholas J. White , Fran?ois Nosten , [co] Rose McGready
  Journal :   Malaria Journal May. 2015;14 (1) 221:  
  Department :  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 • (3) ชื่อเรื่อง : Molecular detection of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum in Thailand
  ผู้แต่ง : Sittiporn Pattaradilokrat , Wisawa Tiyamanee , Phumin Simpalipan , Morakot Kaewthamasorn Tawee Saiwichai, Jian Li
  Journal :   Veterinary Parasitology May. 2015;210 (1-2) :1-9  
  Department :  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  Key Words : Avian malaria; Chelex-100 resin; Cytochrome B; Cytochrome oxidase subunit I; DNA sequencing; Polymerase chain reaction

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

Review Article
 • (1) ชื่อเรื่อง : [Review Article] Thailand Momentum on Policy and Practice in Local Legislation on Dengue Vector Control
  Journal : Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases
  ผู้แต่ง : ^co Adisak Bhumiratana , Apiradee Intarapuk , Suriyo Chujun , Wuthichai Kaewwaen , Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp , Surachart Koyadun 
  2014; Article number 217237.

 • (2) ชื่อเรื่อง : Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. Cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)
  ผู้แต่ง : Tanitta Sampaotong,  Usa Lek-Uthai, Jantima Roongruangchai, Kosol Roongruangchai
  Journal : Journal of Parasitic Diseases
  Received: 29 January 2014/Accepted: 5 August 2014

 • (3) ชื่อเรื่อง : [Review Article] Ecotope-Based Entomological Surveillance and Molecular Xenomonitoring of Multidrug Resistant Malaria Parasites in Anopheles vectors
  ผู้แต่ง : Prapa Sorosjinda-Nunthawarasilp, Adisak Bhumiratana
  Journal : Hindawi Publishing Corporation
  Volume 2014, Article ID 969531, 17 Pages
 
ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3s ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม
  Factors Associated with The Implementation of The 3-S Policy of The Directors of Tambon Health Promoting Hospitals in Nakhonpathom Province

  ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ คชาทอง[Pongsak Kachatong] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr.2014;30 (1) :1-9
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 • (2) ชื่อเรื่อง : ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี Needs of Self Development among Ramathibodi Hospital Personnel
  ผู้แต่ง : ละออ นาคกุล[Laor Nakgul] , ปิยธิดา ตรีเดช , ,วงเดือน ปั้นดี  สุคนธา ศิริ
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30 (1) :22-33
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : A single-round multiplex PCR assay for the identification of Anopheles minimus related species infected with Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
  ผู้แต่ง : Paiboon Eamkum , Sungsit Sungvornyothin , Onanong Kritpetcharat , Jureerat Daduang , Usa Lek-Uthai , Lertchai Charerntanyarak , [co] Panutas Kritpetcharat
  Journal : Parasitology International Apr. 2014;63 (2) :442-449  
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 • (2) ชื่อเรื่อง : Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand
  ผู้แต่ง : Nawarat Suwannapong , [co] Mathuros Thipayamongkolkul, , Ch Adisak Bhumiratanaaweewon Boonshuyar , Nopporn Howteerakul , S. Poolthin
  Journal : Tropical Biomedicine Mar. 2014;31 (1) :149-158  
  Department : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
   
 • (3) ชื่อเรื่อง : O Serogroup-specific touchdown-multiplex polymerase chain reaction for detection and identification of vibrio cholerae o1, o139, and non-o1/non-o139
  ผู้แต่ง :, Adisak Bhumiratana  Achiraya Siriphap , Nutsarin Khamsuwan , Jednipit Borthong , Kaknokrat Chonsin , [co] Orasa Suthienkul
  Journal : Biochemistry Research International Dec. 2014;2014 () 295421:  
  Department :  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2556

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
  Blood donation decision in Bangkok Metropolitan

  ผู้แต่ง : ดวงนภา อินทรสงเคราะห์[Duangnapa Intharasongkroh] , ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :65-81

 • (2) ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำมันสะเดาไทย สารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย 
  Aedes aegypti (L.) Effect of Thai Neem Oil, Thai Neem Seed and Leaf Extracts on Mortality of Aedes aegypti (L.) Larvae.

  ผู้แต่ง : รมย์นลิน เขียนจูม[Romnalin Keanjoom] , วงเดือน ปั้นดี สุภาวดี บุญชื่น , สุเทพ ศิลปานันทกุล , ขวัญชัย สมบัติศิริ[Kwnachai Sombatsiri]
  Journal : Journal of Social Sciences and Liberal Arts 2013;2 (1) :60-69

 • (3) ชื่อเรื่อง : ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Happiness in workplace of personnel of golden jubeilee medicalcenter mahidol university

  ผู้แต่ง : อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน[Aranya Rompongarn] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
  Journal : Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :29-43

 • (4) ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  Job satisfaction of professional nurse in ramathibodi hospital

  ผู้แต่ง : ประภาพร จงใจภักดี[Prapaporn Jongjaipagdee] , ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
  Journal : Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :1-12

 • (5) ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 
  The Effectiveness of Diabetes Mellitus and Hypertensions Screening in Primary Care Units in Bangkok

  ผู้แต่ง : ยุวดี เติมสินทรัพย์[Yuwadee Termsinsap] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :1-12
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : In vivo transmission blocking activities of artesunate on theavian malaria parasite Plasmodium gallinaceum. 
  ผู้แต่ง : Rapeeporn Kumnuan , Sittiporn Pattaradilokrat , Kamlang Chumpolbanchorn , Suntorn Pimnon , Somphong Narkpinit , Pongchai Harnyuttanakorn , [co] Tawee Saiwichai 
  Journal : Veterinary Parasitology Nov. 2013;197 (3-4) :447-454  
  Indexed in =  SCOPUS

 • (2) ชื่อเรื่อง : Rapid detection and identification of Brugia malayi, B. pahangi, and dirofilaria immitis by high-resolution melting assay. 
  ผู้แต่ง : Sirichit Wongkamchai , Nuntiya Monkong , Pakpimol Mahannop , Piyanan Taweethavonsawat , Sumat Loymak , [co] Suporn Foongladda 
  Journal : Vector-Borne and Zoonotic Diseases Jan. 2013;13 (1) :31-36  
  Indexed in = SCOPUS
   
 • (3) ชื่อเรื่อง : Salivary glands proteins expression of Anopheles dirus A fed on Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum infected human blood.
  ผู้แต่ง : Saowanee Cotama , Paron Dekumyoy , Yusthana Samung , [co] Usa Lek-Uthai
  Journal : Journal of Parasitology Research Jun 2013; () 535267:  
  Indexed in =  SCOPUS

 • (4) ชื่อเรื่อง : Effect of Dietary Modification Following the National Cholesterol Education Program (NCEP) Recommendation on Lipid Profiles among Hyperlipidemia Subjects.
  ผู้แต่ง : Suruchsawadee Thiengwiboonwong , Rewadee Chongsuwat , Paradee Temcharoen , Wongdyan Pandii , Patchranee Pavadhgul
  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand     2013; Vol. 96  No.10 

 • (5) ชื่อเรื่อง : Border malaria associated with multidrug resistance on Thailand-Myanmar and Thailand-Cambodia borders: Transmission dynamic, vulnerability, and Surveillance.
  ผู้แต่ง : Bhumiratana A., Intarapuk A., Sorosjinda-Nunthawarasilp P., Maneekan P., Koyadun S.
  Journal :  Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2013, Article ID 363417, 13 pages

 • (6) ชื่อเรื่อง : Malaria-associated rubber plantations in Thailand.
  ผู้แต่ง : Bhumiratana A.Sorosjinda-Nunthawarasilp P., Kaewwaen W., Maneekan P., Pimnon S.
  Journal : Travel Medicine and Infectious Disease

 • (7) ชื่อเรื่อง : Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand.
  ผู้แต่ง : Suwannapong N, Tipayamongkholgul M, Bhumiratana A, Boonsuyar C, Howteerakul N, Poolthin S. 
  Journal : Tropical Biomedicine2013, in press.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo